Ζωή Πετράκη

Λογοθεραπεύτρια

Η Ζωή Πετράκη είναι απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου και είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος από το 2016. Η κλινική της άσκηση έχει πραγματοποιηθεί σε ειδικό σχολείο και η πρακτική της άσκηση σε κέντρο λογοθεραπείας. Εκτός από την εμπειρία της σε ιδιωτικά κέντρα λογοθεραπείας, έχει εργαστεί και ως συνοδός παράλληλης στήριξης στο νηπιαγωγείο. Τα περιστατικά που έχει αναλάβει αφορούν τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, τις αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές, τις διαταραχές λόγου, τη νοητική υστέρηση και τη διγλωσσία.

Ακόµα έχει αναλάβει µικρές οµάδες ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων, όπως τη «Θεωρία της εφαρµοσµένης ανάλυσης της συµπεριφοράς (ABA) µε εισηγήτρια τη Λίλλιαν Πήλιου» και τη µέθοδο «DIRFloortime» του Greenspan. Ακόµα έχει εκπαιδευτεί στο «Γνωσιακό Συµπεριφορικό Δράµα (CBD) µε εισηγήτρια την Δρ. Χάρι Καρνέζη» και έχει παρακολουθήσει το διήµερο workshop «Feeding Therapy: A Sensory- Motor Approach µε εισηγήτρια τη Lori L. Overland». Εκτός από τις δεξιότητες σχεδιασµού εξατοµικευµένου προγράµµατος παρέµβασης, έχει και δεξιότητες αξιολόγησης του λόγου, καθώς έχει εκπαιδευτεί στη «Δοκιµασία εκφραστικού λεξιλογίου, Δοκιµασία εικόνων δράσης και Δοκιµασία γλωσσικής αντίληψης και έκφρασης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας µε εισηγητή τον Ιωάννη Βογινδρούκα».

Τέλος, έχει συµµετάσχει σε εκπαιδευτικούς/εποπτικούς κύκλους στη λογοθεραπεία και δε σταµατά να υποστηρίζεται και εποπτικά σε ατοµικό επίπεδο.