Λογοθεραπεία

Τι είναι η λογοθεραπεία;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη και γενικότερα την εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την ανθρώπινη επικοινωνία (λεκτική και μη λεκτική), τη φωνή, την ομιλία, το λόγο, καθώς και τις διαταραχές σίτισης και κατάποσης. Η λογοθεραπεία μπορεί να απευθύνεται τόσο σε παιδιατρικό, όσο και σε ενήλικο πληθυσμό.

Ενδεικτικά, οι λογοθεραπευτές, ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες, παρέχουν τις υπηρεσίες τους(ατομικά ή ομαδικά)σε άτομα με:
• Διαταραχές στην ομιλία (π.χ. αρθρωτικές – φωνολογικές διαταραχές, διαταραχές ροής/τραυλισμός, δυσαρθρία)
• Βαρηκοΐα – κώφωση
• Γλωσσικές διαταραχές (που μπορεί για παράδειγμα να οφείλονται στη νοητική υστέρηση, σε καθυστέρηση λόγου, στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, σε νευρολογικά ελλείμματα, σε κινητικές διαταραχές κ.λπ.)
• Διαταραχές φωνής (π.χ. σε επαγγελματίες φωνής, άτομα με πολύποδες στις φωνητικές χορδές, άλλες ανατομικές ανωμαλίες κ.λπ.)
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Δυσφαγία κ.λ.π.

Στο χώρο μας πιστεύουμε πολύ στη διεπιστημονικότητα και τη συνεργασία. Στόχος όλων των ειδικοτήτων της ομάδας μας είναι η εξατομίκευση των υπηρεσιών που παρέχονται. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αρχικά η σωστή αξιολόγηση των αναγκών του θεραπευόμενου (με βασικό άξονα την οικογένεια) και έπειτα η πρόοδός του, η ομάδα μας καθοδηγούμενη από παιδοψυχιάτρους, παιδιάτρους και αναπτυξιολόγους, συνεργάζεται για να καταλήξει σε ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Για την ιεράρχηση των στόχων είναι πολύ σημαντική η διάγνωση του θεραπευόμενου που έχει δοθεί από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και η διαφορετική οπτική του κάθε επαγγελματία της ομάδας μας.

Η επικοινωνία είναι από τη φύση της «διεπιστημονική», είναι δηλαδή μια λειτουργία που χρησιμοποιεί πολλούς αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες. Όλη η ομάδα μας, μέσα από τη φύση των επιστημονικών μας εκπαιδεύσεων,έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε και να λειτουργούμε μέσα σε μια διεπιστημονικότητα, που περιλαμβάνει στο κέντρο της τον θεραπευόμενο και γύρω γύρω την οικογένεια, το σχολείο και όλο το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.